Tilsvar til vurdering

Lite, om intet, pasientomsorg

Dårlig til å forstå pasientens problem og veldig lite intressert i hvordan du faktisk har det. Lite, om intet, pasientomsorg.
Står nå i kø hos en annen fastlege, frem til jeg kommer over til ny lege kommer jeg til å benytte meg av private tjenester.