Tilsvar til vurdering

Mye rot

Hyggelig når du møter han til time. Utrolig sur på telefonen. Utrolig mye rot med sykemelding, resepter og henvisning. Og sliter med å få rettet opp feil. Noen av kontorpersonalet er mindre hyggelig. Aldri vært hos en lege som surrer så mye med papirarbeidet. Og dårlig kommunikasjon mellom lege og kontorpersonale.