Tilsvar til vurdering

Lite tilgjengelig på alle måter

Alt fra legekontorets nettside, håpløst bookingsystem til legens faktiske tilstedeværelse både med tanke på åpningstider og under faktiske konsultasjoner. Her har man gått så langt det er mulig å gå for å distansere seg fra sine pasienter/brukere.
Her kan det aller meste forbedres, og legen er beklageligvis ikke en fastlege du kan basere deg på. Litt synd da selve plasseringen på legekontoret er gunstig (Vinterbrosenteret).