Tilsvar til vurdering

Ubrukelig som fastlege når vedkommende sjelden er på jobb.

Følger ikke opp pasienter med avklart behov for reseptbelagte medisiner. De blir dermed gående med store smerter på grunn av manglende resept. Gjerstad Kommune er klar over omfattende og langvarige problemer med disfungerende legeordning i kommunen, men gjør lite eller ingenting for å bedre på situasjonen. Dessverre er det ikke tilstrekkelig antall andre leger ved legekontoret til at de dekker inn for konstant fraværende kolleger. Det er heller ikke andre leger som har ledige plasser på sine lister i Kommunen. Gjerstad legesenter er en stor vits...