Tilsvar til vurdering

Ventetid

Har besøkt legen to ganger. Første gangen ventet 1 time, gang nr to ventet jeg 40 minutter. begge avtaler var før lunsj.