Tilsvar til vurdering

Lite imøtekommende, negativ opplevelse

Ved de første legetimene hos Singh tenkte jeg at han kunne bli en god fastlege, men ble raskt oppmerksom på at dette ikke stemmer. Etterhvert virket han irritert over at jeg kom «ofte» pga mitt sykdomsbilde.Lite imøtekommende, blir mottatt uten et smil, virker irritert, kommer med negative kommentarer på min situasjon. Jeg blir ikke tatt seriøst og blir møtt med latter og hån når jeg forteller om mine plager. Svært ubehagelig. Anbefales ikke! Venter nå på plass hos annen fastlege.