Tilsvar til vurdering

Ok

Flink med akutte sykdommer, men dårlig på kroniske. Oppleves som nedlatende til tider. Vanskelig å komme i kontakt med legekontoret og ufint personell som tar blodprøver