Tilsvar til vurdering

Stresset og Sta

Ikke veldig åpen for at førsteintrykket hans kan være feil. Det er vansklig å få han til å forstå, og han låser seg lett til det første han mener. Når man prøver å forklare at det ikke er slik det føles, gir han uttrykk for at han menet at han vet best.

Det virker også som at han mener pasienten selv må ha løsningen. Og gir lite tilbakemelding med råd og hjelp til mulige løsninger.

I tillegg virker han veldig stresset og jeg følte meg rett og slett uønsket da de en gang lå på etterskudd på timene.

Alt i alt er jeg ikke særlig fornøyd og kommer til å bytte fastlege.