Tilsvar til vurdering

Fraværende 50% bedrift og fastlege.

Tilstedeværelsen er meget lav. Lange prosesser og en opplevelse av at legen ikke har tid til å lytte og se historikken og det hele bilde. Klinikken har både legevakt, fastlege og bedriftshelse hvor man kan oppleve at profitt kommer foran pasienten. Det er hyggelig ansatte i resepsjonen og lokalene er moderne. Dessverre drukner en fin fasade i det som er viktig og kjernen i deres virksomhet, helsen til deres klienter å en opplevelse av å bli hørt og ivaretatt. Ble kunde ved en tilfeldighet og vil ikke anbefale stedet. Overflaten er finere enn verdiene. Å ivareta sine pasienter å tilby bedre livskvalitet kunne gitt et langt bedre omdømme.