Tilsvar til vurdering

Dårlig

Arbeidssky og lite villig til å høre på pasienten.