Tilsvar til vurdering

Arrogant

Lite lyttende til pasienten, vet best, og har en ovenfra og ned holdning.