Tilsvar til vurdering

Helt grei lege

Er lydhør og tar tak i ting på en ordentlig måte. Får den hjelp man trenger. Er interessert i pasienten. Ikke redd for å prøve noe nytt.