Tilsvar til vurdering

Misfornøyd

Mye enig i beskrivelsen som ligger her med tittelen " svært misfornøyd "
Ignorerer pasienten, ikkelyttende.