Tilsvar til vurdering

Burde vært mye bedre

Er sjelden presis, og virker totalt uinteressert. Har ved flere anledninger måtte "dra" informasjon ut av ham, da han nesten har virket motvillig til å forklare prøveresultater for meg.
Han burde ta mer initativ og generelt sett virke mer engasjert. Føler ikke at han tar noe av det jeg spør om på alvor, og har opplevd at jeg så godt som har kranglet meg til prøver.