Tilsvar til vurdering

Borgenhaugen Legesenter kan omtrent ikke nåes per telefon.

Ergo, så blir det vanskelig å bedømme helheten av et helsetilbud..