Tilsvar til vurdering

Svært lite imøtekommende

Dessverre setter hennes sekretær med sine sure kommentarer og lite arbeidlyst standarden for resten av opplevelsen.
Dr Pettersen viser irritasjon og missnøye om jeg som pasient spør hvordan jeg skal gå fram til videre henvisninger.
" Jeg er bare lege, det får du da finne ut selv" er standar hos denne legen.