Tilsvar til vurdering

Lite fokus på pasient, dårlig tid og svært høye priser

Stage har så vidt tid til å si hei før han løper videre til en av de andre 5 som ligger og venter. Lite fokus og tid til den enkelte pasient. Må spørre mye for å vite hvordan jeg skal gjøre

Svært høye priser som er veldig uoversikelige. Pass på å få detaljert prisliste før en gjør noe som helst her, slik at en vet hva den minste handling koster.