Tilsvar til vurdering

Ta pasienten på alvor

Bør lytte til det pasienten forteller, og undersøke det pasienten sier er plagsomt, vondt, ikke bare skrive ut tabletter