Tilsvar til vurdering

Ikke så effektiv

Utelukker bare en ting av gangen. Hadde vært fint å tatt et helt spekter av prøver på en gang, slik at noe som har tatt et halvt år kunne tatt en måned. Fikk utskrift av journal etter 20+ legebesøk, denne var på 1 A4 side og inneholdt kun dato og grunn for legebesøk. Ingen vurderinger, medisinlogg, henvisninger, medisinlogg eller behandlingslogg. Legen jeg bytta til var sjokkert, og måtte opprette ny journal.
Umulig å få bestilt time innen rimelig tid.
Legen ser mer på dataskjermen under et besøk enn å lytte/undersøke.