Tilsvar til vurdering

Stort sett forsinket

Det er stort sett alltid lang ventetid, minst en halvtime etter oppsatt time.
Legen synes ikke å være oppdatert på nyere praksis, spesielt i forbindelse med svangerskap.