Tilsvar til vurdering

Godt fornøyd!

Har gått til henne i mange år. Gir god informasjon, og sender spesielle tilfeller/utfordrende fyllinger osv videre til spesialist! Gir god oppfølging, og er imøtekommen ved akutt behov! Jeg er godt fornøyd!