Tilsvar til vurdering

Dårlig oppfølging

Legen er hyggelig og grei å snakke med,men ikke flink til å følge deg opp. Utrolig sein til å henvise til spesialist.