Tilsvar til vurdering

Bør lære mer om kommunikasjon.

Denne legen har mye å lære vedrørende kommunikasjon. Snakket mer over hodet på meg til en tilstedeværende sykepleier enn til meg som var pasienten. Det blir helt feil og jeg følte meg oversett som pasient. Ville aldri hatt henne som fastlege.