Tilsvar til vurdering

Aldri opplevd verre!

Totalt uinteressert, treg og lang ventetid. Ingen medisinsk vurdering. Bortkastet tid og penger.