Tilsvar til vurdering

Svært misfornøyd

Oppsøkte Dr. Farnes for en henvisning til IVF søskenforsøk. Er svært misfornøyd. For det første klarte han ikke å gi oss en henvisning til alle prøvene som måtte tas, vi endte derfor opp med tre runder før alle prøver var tatt. Videre hadde han mellom hver gang glemt at vi hadde et IVF barn fra før og ønsket henvisning til søskenforsøk, han forholdt seg derfor til oss som at han skulle behandle oss videre.
Da endelig alle prøver var tatt skulle han sende inn henvisningen til OUS Rikshospitalet. Jeg ringer han opp to uker etterpå, og får forsikringer fra legesekretæren om at den er sendt inn. Fem måneder etter tar jeg kontakt med Rikshospitalet og får vite at de aldri har tatt i mot noen søknad. Denne gynokologen kan jeg på ingen måte anbefale til noen.