Tilsvar til vurdering

Høyst middelmådig oppførsel av en lege

Ved konsultasjon så får du en følelse av at du er til bry og bør komme deg fortest mulig ut fra kontoret. Han gjør lite eller ingen ting for å kommunisere og informere pasienten for å skape tillit og trygghet. Hans faglige dyktighet har jeg derimot for lite grunnlag til å uttale meg om. En høyst middelmådig lege etter mitt syn.