Tilsvar til vurdering

Uinteressert

Dr. Saeed virket uinteressert i å snakke om medisinske problemer og jeg fikk inntrykk av at han kun ønsker pasienter som umiddelbart kan fortelle hva han skal skrive ut. Jeg har byttet lege i håp om at det finnes leger som vurderer det som sin oppgave å også høre på pasienten og gjøre vurderinger/diagnostiseringer av sykdom/skade.
Ellers er han vanskelig å få tak i på telefonen, tar ikke kort og virket ved mitt møte med ham litt irritabel.