Tilsvar til vurdering

(Litt for) effektiv

Effektiv i jobben, men ting går gjerne litt for fort. Det å lytte til pasienten og sette seg inn i mer komplekse og omfattende ting kunne han vært mye bedre på.

Føler at jeg ikke blir sett hos denne legen, selv om det rent teknisk stort sett har vært bra.