Tilsvar til vurdering

Smertefull behandling og lite informasjon

Var til spesialisten for undersøkelse og inngrep. Selv om jeg opplevde henne som rutinert, sitter jeg ikke igjen med positive erfaringer.

Jeg opplevde at legen hadde dårlig tid og i liten grad stilte spørsmål for å kartlegge og vurdere behandling. Undersøkelsen ble gjennomført på en måte jeg opplevde unødvendig hardhendt og ubehagelig. Jeg synes kommunikasjonen var kortfattet og hastverksmessig, og jeg ble bare raskt satt opp til operasjon uten at jeg fikk mye informasjon om hva dette ville innebære.

Samme spesialist gjennomførte også inngrepet. Jeg opplever at jeg fikk lite informasjon i forkant om hva som skulle skje, og inngrepet ble så igangsatt før bedøvelsen hadde fått full virkning. Det ble en smertefull og ydmykende opplevelse, og jeg synes ikke at legen ga tilstrekkelig med informasjon hverken i for- eller etterkant av inngrepet. Symptomene er heller ikke bedret etter behandlingen.