Tilsvar til vurdering

Ikke tilfredsstillende i det hele tatt

Jeg må dessverre meddele at jeg er svært lite fornøyd med min tid med Leni som fastlege. Leser av andre at hun har teknisk god kompetanse, men dette gjelder i såfall kun enkelte områder. Jeg kom til henne en gang med et betydelig problem, og hun sa at jeg skulle "se på det som en forkjølelse". Dette var en helt hårreisende svak faglig vurdering, og jeg fikk heldigvis den hjelpen jeg trengte gjennom andre kanaler. Som fastlege har jeg ingen følelse av at hun følger meg opp, og dessverre heller ikke at hun ser meg som pasient. Pasientkontakt er med andre ord svært dårlig.

På tross av alderen, trenger hun å ta konstruktiv kritikk på alvor, og forbedre pasientkontakten betraktelig. Hun må se pasientene på en annen måte, og forstå at hun yter en service som hun får rikelig betalt for.