Tilsvar til vurdering

Trist at jeg skal flytte.

Jeg har ADHD og psykiske problemer, men er stort sett i god fysisk form og har vært i fast jobb hele tiden mens jeg har vært der(Nevner dette fordi jeg har ikke trengt legeuttalelser til NAV o.l.)

Jeg har hatt et godt forhold til Sharma i alle årene jeg har hatt ham. Det har aldri vært aktuelt for meg å bytte fastege.

Jeg gikk på en veldig høy dose av et legemiddel da jeg byttet til ham, han reagerte på dette med en gang, og fulgte meg godt opp. Etter noen uker, ble vi enige om at min forrige lege hadde gitt meg korrekt dose. Han er kritisk til bruk av legemidler, men min erfaring er at han ikke tar denne skepsisen for langt.

Jeg har aldri vært hos Sharma og opplevd at det ikke har vært ganske stor kø. Jeg har heller aldri vært hos Sharma og opplevd at han har vært stresset eller hatt manglende interesse for meg. Det er viktigere for meg at han tar seg tid til hver pasient enn at jeg slipper inn akkurat når jeg skal!

Kjempegod lege, men han får kun enn fire fordi det har hendt at jeg har måttet ringe og minne om at han skal fornye reseptene mine.