Tilsvar til vurdering

Arrogant

Har en klar følelse av at jeg kommer å forstyrrer ham i hans daglige gjøremål. Egentlig ikke interessert i meg og mine problemer.