Tilsvar til vurdering

Dårligere enn vikaren

Vikaren til Mæhlen var meget flink, men selv er han en smule distansert.
Er altfor opptatt av effektivitet til å virkelig lytte. Desverre.