Tilsvar til vurdering

Behagelig, men distré

Negativt: Spør alltid hvorfor man er der, selv om det er henne som har bedt om at man kommer på kontroll. Virker ikke som ho er oppdatert på journal, føles noe utrygt..
Positivt: Blid og imøtekommende. Effektiv og dermed som oftest i rute. Handlingsdyktig.