Tilsvar til vurdering

En lege som ikke forstår deg og er mer opptatt av NAV

Dr Hamre har jeg hatt som lege nå de siste 3,5 årene.
Har opplevd henne som lite imøtekommende og forståelsesfull.
Hun møter sjelden/aldri blikket mitt.
Virker som hun ikke ønsker syke pasienter fordi hun nevner sitt forhold til NAV hele tiden. Og at hun ikke ønsker å skrive sykemeldinger oppfordret meg 1 gang til å ta egenmelding.

Valget er lett- jeg bytter fastlege!