Tilsvar til vurdering

Ikke fornøyd

Jeg er dessverre ikke fornøyd med denne legen. Hun opplevdes bastant og lite lyttende.
Da jeg hadde egne meninger om diagnose, ble jeg kraftig avfeid. Jeg har dog fått grei hjelp til småproblemer, men med de større diagnosene kom hun til kort.