Tilsvar til vurdering

Følte ikke jeg fikk den hjelpen jeg trengte

Jeg opplevde at man ofte fikk en sekretær når man bestilte time da hun ikke var på jobb, og at alltid måtte vente en time på venteværelset før det var min tur. Jeg følte heller ikke at jeg fikk den kontakten med legen som jeg hadde behov for. Hun er dyktig og kan mye, men jeg følte ikke at jeg ble tatt på alvor med det jeg kom dit for, og at jeg hadde en negativ følelse når jeg gikk derfra.