Tilsvar til vurdering

Uinteressert

Overkjører. Lytter ikke. Hjelper ikke å si at en har vondt. Hun ser på dataen at det ikke stemmer. Måler eller sjekker ingenting.