Tilsvar til vurdering

Vet du konkret hva som feiler deg? Da er Dr.Ly flink.

Ly virker som en lege med gode allmennpraktiske kunnskaper, og er du tydelig syk, så får du rask og god hjelp. Har du derimot diffuse symptomer, plager som krever en mer omfattende og grundig vurdering, plager som ikke avsløres med mindre legen tenker allsidig og stiller helhetlige spørsmål, da har ikke Ly like god tid. Han foreslår blodprøver fremfor å snakke litt ekstra om/med pasienten. Som pasient føler man kanskje at man selv må ta ansvaret for å ønske henvisning til spesialist, for fastlegen kan ikke absolutt alt. Savner en mer helhetlig (fysisk, psykisk og sosial) bedømming, slik at evt. bakenforliggende årsaker kan avdekkes.

Imøtekommende, empatisk og tydelig legesekretær.