Tilsvar til vurdering

Uengasjert lege.

Lite organisert, faglig usikker. Undersøker ikke godt nok. Opptatt av å få flere pasienter, og snakker hele tiden om å få flere til å bytte til hun. Fremstår grådig.