Tilsvar til vurdering

Vikar for Hedlin, Halvor Gilboe

Vi satt og venter i nesten to timer!!! for å komme inn til legen. Det er uhørt! Vikarlegen slapp til og med inn de som hadde avtale en time etter oss. At det går an!!