Tilsvar til vurdering

Sosialt inkompetent

En lege skal være en omsorgsperson og støtte for pasientene sine.
Lytte, vurdere og skape tillit.
Dette krever innsikt i andres situasjon, omtanke og sosial kompetanse.
Dette mangler han totalt, har byttet fastlege og fått den hjelpen jeg trengte.