Tilsvar til vurdering

Vikar Halvor Einar Gilboe

Hadde bestilt vanlig legetime, men legen nektet å ta opp det jeg kom dit for å snakke om. Han hadde kun fokus på en av mange saker, å mente han kun hadde 20 minutter til rådighet og mente at jeg hadde vært der lenge over tiden, men jeg hadde kun vært der i 12 min. Jeg ble også sendt ut på en urinprøve som måtte tas på toalettet på venteværelse, men da måtte jeg også sitte på venteværelse med et plastbeger uten lokk midt blandt flere andre pasienter. Jeg føler også at jeg ikke kan åpne meg opp for denne vikaren, da han virker veldig stresset og ikke viser at han tar til seg det jeg sier. Dette har jeg opplevd ved hvert besøk jeg har vært hos han.