Tilsvar til vurdering

"Stram" lege

Pasienten bør vite hva som feiler en når du kommer til legen, og hva slags hjelp du trenger, samt evt. henvisninger.
Legen skriver ikke ut sykemelding uten videre, og hun vil helst slippe å samarbeide med NAV.
Legen har kunnskap, men holder det tett til brystet.