Tilsvar til vurdering

Ble ikke tatt på alvor

Ble ikke tatt på alvor. Endte opp med å søke privat hjelp. Byttet fastlege. Det er heller ikke alle ansatte som er like behjelpelig når man ringer. Var ikke noen hyppig gjest.