Tilsvar til vurdering

Lite sosiale ferdigheter

Lite fokus på å lytte til pasienten, agressiv i kommunikasjonen. Følelse av at det en sier ikke blir vurdert eller hensyntatt.