Tilsvar til vurdering

Ikke super service

Jeg har vært pasient hos Kine i 3,5 år. Jeg synes hun er hyggelig og virker som hun kan det hun skal. Men jeg savner å føle meg tatt vare på (medisink). Hun var flink til å ta tak i det som ble tatt opp, men ingenting annet. Ikke noe ekstra service.