Tilsvar til vurdering

God lege

Hun virker interessert i pasienten og lytter.Bruker god tid på pasienten,så hun har ofte ventetid på legekontoret