Tilsvar til vurdering

Trygg og vennelig

Hun virker kunnskapsrik og lyttende. Blir som pasient tatt på alvor. Følelse av at hun bryr seg.
Legen følger opp.