Tilsvar til vurdering

Dårlig legeopplevelse

Ikke min fastlege, men egen time da min fastlege var fullbooket.
Lyttet ikke til hva jeg sa var plagene mine, avbrøt meg konstant for å komme med egne vurderinger som ikke var tatt ut i fra min problemstilling. Henviste meg ikke videre eller iverksatte noen tiltak. Tok seg god tid, men tid jeg ikke fikk noe ut av.